Waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven werken onvoldoende samen

Vereniging Eigen Huis meldde dat woningbezitters volgend jaar bijna 3 procent meer aan waterschapslasten betalen. De stijging is hoger dan de verwachte inflatie van 2 procent voor volgend jaar. Uit onderzoek blijkt dat burgers jaarlijks 550 miljoen euro te veel aan schoon water betalen, stelt de belangenvereniging. Mede door gebrek aan samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven blijven concrete kostenbesparingen blijven uit. Hoe kan de waterketen hier verandering in aanbrengen?

// De drie principes van ‘Winning Gold’: verbeteren, leren en samenwerken //

De sleutel tot het succes van concrete maatregelen vindt zijn inspiratie in de Topsport. Om optimaal te presteren in het water paste Pieter van den Hoogenband drie principes toe in zijn koers naar ‘Winning Gold’, namelijk operational excellence, benchmarking en alignment.

Goldmedal Pieter van den Hoogenband

Operational Excellence, continu verbeteren
“Niet harder trainen, maar vooral slimmer trainen”, dat is het credo van Pieter als het gaat om continu verbeteren. Met de nieuwste middelen onderzocht hij zijn prestaties, van het optimaliseren van zijn afsprong tot het vinden van de juiste hoek van zijn armen. Ook voor de organisaties in de waterketen kan de focus op de eigen organisatie gelegd worden door middel van: “hoe kunnen wij het beter en slimmer doen?” Met behulp van bijvoorbeeld Lean Six Sigma zetten sommige waterbedrijven momenteel de eerste stappen naar een op gestructureerde wijze continu zoeken naar verbeteringen in de organisatie.

Benchmarking, continu leren
Benchmarking is een proces van gezamenlijk continu leren. Zo trainde Pieter met Ian Thorpe om gezamenlijk sterker te worden en beter te presteren. Ook andere sporten gaven de nodige inspiratie en inzichten. Naast het kijken naar vergelijkbare organisaties in de waterketen zit de essentie van continu leren vooral ook in het uitvoeren van cross sector benchmarking. Wat kunnen waterbedrijven van gemeenten leren of waterschappen van waterbedrijven? Zo hebben gemeenten hebben al veel stappen gezet naar klantgericht werken.

Alignment, continu samenwerken
Het team dat Pieter om zich heen verzameld had (voortkomend uit de inspiratie die hij had opgedaan bij hardloopster Ellen van Langen) bestond uit verschillende disciplines, zoals een fysiotherapeut, een race analist en een sportpsycholoog. Iedere ‘bloedgroep’ uit dit team had hetzelfde doel voor ogen, maar bekeken de te ondernemen acties van Pieter vanuit hun eigen invalshoek. Om goud te behalen is het van belang dat alle medewerkers van uw organisatie en alle organisaties in de waterketen opgelijnd zijn en er een continu evenwicht wordt gezocht in hun inspanningen.

Wilt u meer weten over de drie principes van ‘Winning Gold’ of ervaringen hieromtrent delen? In het eerste kwartaal van 2012 organiseert Eiffel een drieluik van Masterclasses, waarbij continu verbeteren, leren en samenwerken centraal staan.

Geef een reactie