Voorjaarsschoonmaak top 5

Ook al lijkt het er niet op, het voorjaar is inmiddels alweer twee maanden ‘in volle gang’. Tijd dus voor een voorjaarsschoonmaak in huize Koemans. Dit betekent, naast flink schoonmaken, ook opruimen. Inmiddels zijn alle kamers en kasten uitgezocht en is het nodige speelgoed afgevoerd (wellicht herkenbaar). In één kast ligt naast onze administratie ook een stapel artikelen die ik in de loop der jaren heb verzameld. Zo ook een aantal blaadjes van de scheurkalender ‘Projectmanagement’ uit 2007 met een paar mooie uitspraken over verandermanagement. Hieronder treft u een top 5 aan.

1. Zonder weerstand geen beweging
Misschien is weerstand wel een teken van betrokkenheid, of van trots op de huidige uitvoering van het werk, of misschien gaat het wel om onbegrip over de reden voor verandering. Door mensen en hun reacties serieus te nemen, schep je de kans op echte beweging en op prachtige resultaten.

// Weerstand is de bron van energie; weerstand is nodig! //

2. ‘Het grootste probleem voor mensen is niet het accepteren van nieuwe ideeën, maar het loslaten van hun oude ideeën.’ – John Maynard Keynes
Een verandering verstoort verwachtingen en bestaande patronen; mensen hebben daardoor vaak moeite om los te laten, ook al zijn ze het eens met een vernieuwing en staan ze achter nieuwe ideeën.

3. Zonder leiderschap en betrokken management is een verandering gedoemd te mislukken
Het management, vanaf de top tot en met het laagste managementniveau, moet met woord, maar belangrijker: met daad, een verandering ondersteunen en actief promoten. De redenen uitleggen aan de medewerkers en de gevolgen bespreken. Dit vormt de basis van waaruit het verandertraject kan worden gemanaged en geïmplementeerd.

4. Veranderen gaat niet over mezelf, maar over de anderen
In veel veranderingstrajecten wordt door de directie of de stuurgroep lang stilgestaan bij het formuleren van doelstellingen, visie en projectplannen. In dikke documenten wordt vastgelegd hoe de organisatie, de anderen, moeten veranderen. Het veranderen van de initiatiefnemers en hun eigen voorbeeldgedrag wordt veelal buiten beschouwing gelaten. Met voorbeeldgedrag dwing je respect af.

5. ‘The power of value’: waarde heeft mobilisatiekracht
Bewegen mensen omdat het moet, of omdat men het zo gewend is, of omdat niets veranderen méér energie kost? Laten mensen zich bespelen, en doen ze maar wat? Zo kan het inderdaad gaan in de praktijk, als niet duidelijk is waarom iemand iets moet doen. In grote (politiek getinte) organisaties komt het helaas vaak voor. Als echter bekend is waarom een verandering tot meer (economische) waarde leidt voor de organisatie, kan heel veel ook vanzelf gaan. Iedereen wil dan graag zijn steentje aan het succes bijdragen. Tenminste, als aan een aantal serieuze randvoorwaarden is voldaan: iedereen is gericht op hetzelfde doel, alle benodigde acties om het doel te bereiken worden zichtbaar uitgevoerd en het management doet wat nodig is om het doel te bereiken.

Een mooie greep uit een reeks tips & trucs die een voorjaarsschoonmaak oplevert. Weer eens wat anders dan de reguliere tips & trucs als ‘water met citroen in de magnetron’ of ‘aan de slag met soda’.

Geef een reactie