Currently browsing tag

Koemans

Overheden zitten klem tussen wil en wet

Overheden moeten klantgerichter werken, maar ze moeten tegelijkertijd recht doen aan procedures en wetten. Een spagaat, maar geen onmogelijke. De meeste overheidsorganisaties zijn van oudsher gewend om te sturen op budgetten. De door het huidige kabinet opgelegde bezuinigingen versterken deze neiging alleen maar. Een heel andere benadering is om niet …

Prestatiemanagement bij doorvoeren Bezuinigingen

Performance Management is een containerbegrip waarin veel onderwerpen samenkomen die al jaren de agenda bepalen van de overheidsmanagers. De overheid moet bedrijfsmatiger werken, kwaliteit leveren en de overheidsmanagers zouden allerlei besturingsinstrumenten kunnen overnemen uit het bedrijfsleven. Inmiddels kent iedereen de prestatiemeetsystemen, zoals de balanced scorecard en het INK-model, maar écht …