Prestatiemanagement bij doorvoeren Bezuinigingen

Performance Management is een containerbegrip waarin veel onderwerpen samenkomen die al jaren de agenda bepalen van de overheidsmanagers. De overheid moet bedrijfsmatiger werken, kwaliteit leveren en de overheidsmanagers zouden allerlei besturingsinstrumenten kunnen overnemen uit het bedrijfsleven. Inmiddels kent iedereen de prestatiemeetsystemen, zoals de balanced scorecard en het INK-model, maar écht ermee werken in de zin van meten, een degelijke analyse plegen op de meetresultaten en daar weer acties op ondernemen, dat is bij de (lokale) overheid nog geen gemeengoed. En zeker nu de bezuinigingsmaatregelen geïmplementeerd en uitgevoerd moeten worden is prestatiemanagement meer dan ooit nodig. Maar hoe kun je dit bewerkstelligen?

Tot op heden heeft onderzoek naar prestatiemeting de aandacht voornamelijk gericht op twee gebieden: ten eerste het ontwerpen van prestatiemetingsystemen en ten tweede het implementeren van die systemen. De eerste onderzoekslijn zoekt antwoord op vragen als wat te meten, hoe dit te meten en welke ontwikkelingsmethodieken te gebruiken. De tweede onderzoekslijn zoekt naar manieren waarop de politieke, sociale, culturele en technische problemen en barrières die invoering van prestatiemeting met zich meebrengt, overwonnen kunnen worden. Beide onderzoekslijnen zijn belangrijk, want zolang er geen goede antwoorden gevonden zijn, is het onmogelijk robuuste prestatiemetingsystemen te ontwikkelen en te implementeren. Op deze gebieden is inmiddels het nodige onderzoek verricht.

Het meten van prestaties is echter nutteloos zolang een gemeente niet reageert op die metingen en niet overstapt van prestatiemeting naar prestatiemanagement. Alleen op deze manier kan het doel van performance management worden bereikt en de gehanteerde instrumenten dus echt effectief zijn. Het is dus belangrijk om te weten wat de voorwaarden zijn voor effectiviteit van (corporate) performance management en de daarbij gehanteerde instrumenten bij de lokale overheid? Eiffel heeft onderzoek gedaan onder 28 gemeenten.

Geef een reactie