Blogreeks Verbeteren van de leiderschapsrol, verfrissende inzichten

Blogreeks Verbeteren van de leiderschapsrol, verfrissende inzichten

Regelmatig kom ik met management- en directieleden in contact die die worstelen met het vraagstuk van het verbeteren van hun leiderschapsrol en het (leren) omgaan met veranderingen. Naast de nodige inspiratie uit de bekende leiderschapsboeken (bv. Covey), ondersteuning met behulp van sessies en/of coaching en begeleiding, probeer ik hen ook altijd te inspireren met verfrissende inzichten. Verfrissende inzichten komen bijvoorbeeld voort uit boeken en artikelen die ik de afgelopen 20 jaar heb verzameld, welke ik in de onderstaande blogreeks heb verwerkt.

On becoming a leader’ (1989) van Warren Bennis

Leaders are made, not born, and made more by themselves than by any external means.”

Warren Bennis gaat uit van het feit dat je jezelf tot leider kunt ontwikkelen. Hiervoor heeft hij in zijn boek een aantal stappen uitgewerkt, waarvan ik in het blog  een paar heb benoemd. Lees meer

The Leadership Challenge’ (1995) van James M. Kouzes en Barry Z. Posner

“Bijna iedere populaire opvatting over leiderschap is een mythe.”

 Kouzes en Posner hebben gegevens verzameld van meer dan tienduizend leidinggevenden. Hieruit kwamen vijf fundamentele gedragsregels of ‘praktijken’ voor leiderschap, gebruikt door succesvolle leiders op alle niveaus, uit alle sectoren. Aan deze praktijken zijn bepaalde gedragingen te koppelen. Kouzes en Posner noemen deze de tien geboden van leiderschap. Lees meer

‘Leadership role models’ (1995) van Randall P. White en Phil Hodgson, rolmodel kinderen

“We moeten de kinderlijkheid die in ons zit gebruiken om de uitdagingen waar we als leiders voor staan aan te gaan.”

White en Hodgson hebben gezocht naar mensen die het beste kunnen omgaan met onzekerheden in een onzekere wereld. Tot hun verrassing kwamen twee groepen naar voren die niet direct gezien worden als rolmodel voor leiders, namelijk kinderen en ervaren reizigers. In dit blog beperk ik mij tot het rolmodel kinderen. Lees meer 

‘Leadership role models’ (1995) van Randall P. White en Phil Hodgson, rolmodel ervaren reizigers

“Wij voelen ons aangetrokken tot het romantische idee van een reis.”

White en Hodgson hebben gezocht naar mensen die het beste kunnen omgaan met onzekerheden in een onzekere wereld. Tot hun verrassing kwamen twee groepen naar voren die niet direct gezien worden als rolmodel voor leiders, namelijk kinderen en ervaren reizigers. In dit blog beperk ik mij tot het rolmodel ervaren reizigers. Lees meer

Ontstaat creativiteit vanuit rust of vanuit onrust?

Meg Wheatley schrijft in Leadership and the New Science: ‘Waar wij in organisaties het bangst voor zijn – fluctuaties, verstoringen, onevenwichtigheden, zijn tevens de belangrijkste bronnen voor creativiteit.’ Leiders weten dat actie en een mate van flexibiliteit nodig zijn om mensen door zulke tijden heen te helpen.

Joke Hermsen verbindt in Stil de tijd Kairos met o.a. het menselijke vermogens tot creativiteit: het vermogen iets nieuws te beginnen, iets dat afwijkt van het bekende. Maar ook met de bevlogenheid, het enthousiasme dat tot inzichten en daden leidt.

Maar hoe ontstaat nu creativiteit? Dat varieert van creativiteit vanuit rust tot creativiteit vanuit onrust. Lees meer