Eigenlijk best makkelijk, dat verandermanagement

Op 10 maart jl. gaf ik op het event Maakbaarheid van Eiffel de sessie ‘Dé succesfactor bij Lean implementatie’. Aan de groep deelnemers werd gevraagd wat nu de onderscheidende factoren zijn tussen succes en mislukking bij (lean) implementatie- en verandertrajecten. Hiermee kwamen we op een mooie lijst factoren uit, zoals draagvlak bij de medewerkers, goede communicatie, gezond boeren verstand, urgentie, win-win, verwachtingen managen, maar ook inspirerende mensen die ‘ het verhaal’ verkondigen.

Om een kader te scheppen voor de discussie introduceerde ik de formule E = K x A, ofwel de effectiviteit (E) van de verandering is afhankelijk van de acceptatie (A) van de kwaliteit van de oplossing (K). Werken aan de acceptatie van de verandering is dus net zo belangrijk als werken aan de kwaliteit van de verandering  Dit betekent dat je bij implementatie- en verandertrajecten de veranderingen in de organisatie continu bewust moet managen, zodanig dat die veranderingen door de betrokkenen worden geaccepteerd en worden verankerd.

Verandermanagement richt zich op de acceptatie van de gewijzigde (verbeterde) situatie bij alle mensen die door de verandering op enigerlei wijze getroffen worden. Verandermanagement moet als het ware de technische strategie van Lean completeren met culturele verandertools om een succesvolle verandering te realiseren. De crux zit ‘m in het feit dat je iedere dag bewust bezig bent met het managen van de verandering. Hiertoe introduceerde ik CAP ofwel Change Acceleration Process.

Theoretisch kader, praktisch instrumentarium

Onder leiding van Jack Welch (voormalig CEO GE)  ging een team van consultants van GE aan de slag om de best practices in verandermanagement bij organisaties en de academische wereld te bestuderen en met een toolkit terug te komen.

Plaatje CAP NLCAP biedt een theoretisch kader bestaande uit zeven onderdelen, met voor ieder onderdeel een praktisch instrumentarium voor het bewust managen van veranderingen.

 

 

 

1) Leiden van de verandering
Een basisvoorwaarde voor succesvolle veranderingen en implementatietrajecten is een sterk en toegewijd leiderschap gedurende de volle doorlooptijd van dit traject. Het aanwezig zijn van een Champion die de verandering sponsort, zichtbare en publieke commitment en ondersteuning aan de verandering geeft, is derhalve van cruciaal belang. Lees meer

2) Creëren van een gezamenlijke noodzaak
De redenen voor de verandering moeten door de hele organisatie volstrekt helder zijn. De noodzaak van verandering moet groter zijn dan de weerstand ertegen. Dit creëert momentum om het veranderinitiatief op gang te brengen. Lees meer

3) Heldere visie
Een duidelijke beschrijving van de toekomstige situatie zorgt voor vergroting van de betrokkenheid, waarbij een goed geformuleerde visie toekomstig gedrag in de organisatie ondersteunt. De toekomstige veranderde situatie moet derhalve voor iedereen helder, begrijpelijk en hetzelfde zijn. Lees meer

4) Betrokkenheid mobiliseren
Er is een sterk commitment nodig van de belangrijkste medewerkers/leiders in de organisatie. Zij zijn van essentieel belang om veranderingen ook daadwerkelijk doorgang te laten vinden. Lees meer

5) Momentum gaande houden
Een verandering realiseren is slechts het begin, het moet een ‘way of life’ worden. Van belang is dat ervoor gezorgd wordt dat de verandering langdurig standhoudt door het momentum gaande te houden. Lees meer

6) Bewaken van de verandering
Het bewaken van de verandering door het opzetten van metingen. Deze metingen geven focus, richting en momentum aan het (deel)project en maken effectieve bijsturingsacties mogelijk, omdat duidelijk is dat je moet bijsturen. Lees meer

7) Borging en verankering
Succesvolle en blijvende veranderingen eisen een stevige borging in de bestaande systemen, processen en structuren. Het bewust definitief verankeren van de verandering in de alledaagse processen (werkinstructies, opleidingen, metingen, communicatie, organisatiestructuur et cetera), zodat de resultaten van het (deel)project voortduren nadat het project is beëindigd. Lees meer

Gevoel van herkenning

Vanuit de groep deelnemers werd aangegeven dat de zeven onderdelen helemaal niet onbekend voorkwamen en op veel punten aansloten bij de lijst met factoren die aan het begin van de sessie werden benoemd. Sterker nog, iedereen weet in meer of mindere mate wel wat ze moeten doen. Feit is dat ze er bewust mee bezig moeten zijn, iedere dag, om er echt een succes van te maken. Daaruit blijkt dat verandermanagement eigenlijk best makkelijk is.