4 Effectieve eigenschappen van Pokémon Go

img_0191De spelers van Pokémon Go hebben sinds de lancering van de game medio juli 2016 zo’n 4,6 miljard kilometer gelopen. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbranden van 340 miljard calorieën, ofwel een gewichtsverlies ter grootte van zo’n 11.000 olifanten. En dat is in een wereld waar overwicht een steeds groter gezondheidsprobleem vormt een indrukwekkend resultaat.

De publieke opinie zorgt er momenteel nog voor dat gamen wordt ontmoedigt en sporten wordt aangemoedigd. Onderzoek toont echter aan dat Gaming een hoop voordelen oplevert. Zo maakt het spelen van Mario Kart je een beter bestuurder, maakt het spelen van games studenten beter in wiskunde en ontwikkelt het bij kinderen de cognitieve en sociale vaardigheden.

In essentie zijn games helemaal niet zo verschillend van (top)sport. Iedere game (digitaal of niet) is te herleiden naar vier eigenschappen.

Games bieden een gevoel voor richting, een doel of een specifieke uitkomst waar aan gewerkt moet worden om deze te halen. De regels leggen ‘beperkingen’ op en prikkelen daarmee het strategisch denkvermogen en soms ook de creativiteit. De puntentelling, of een ander feedback systeem, geeft aan hoe dicht men is bij het behalen van het doel. Real time feedback voedt de hoop op succes en geeft motivatie om verder te spelen. Het vrijwillige karakter tenslotte zorgt ervoor dat alle deelnemers bewust het doel, de regels en de feedback accepteren.

Neem de sport golf. Het doel is om de golfbal in een gat in de grond te krijgen. De regels schrijven echter voor dat we deze bal met een golfclub in een specifiek gat (lees hole) in de grond krijgen. Het aantal slagen die we daarvoor nodig hebben is het feedback systeem. De vrijwillige deelname zorgt ervoor dat we allemaal met de golfclub het spel spelen.

Neem dan de game Pokémon Go. Het doel is om alle Pokémon te vangen. De regels van het spel zorgen ervoor dat we al lopende actief op zoek moeten gaan naar plekken waar deze Pokémon zich bevinden. Hebben we er eentje gevonden, dan kunnen we deze vangen met een Poké Ball. Deze zijn te verkrijgen bij Poké Stops, die we ook al lopende actief op moeten zoeken. Onder andere het aantal gevangen Pokémon en het aantal XP vormt het feedbacksysteem. De vrijwillige deelname zorgt ervoor dat de spelers inmiddels de afstand van de Aarde tot Jupiter hebben afgelegd.

Daar waar Pokémon Go relatief geleidelijk feedback geeft, geven andere games intensieve en meervoudige feedback. Je voelt hoe snel de game reageert op je prestaties. In veel games speel je altijd op de uiterste rand van wat je kunt. Als je ‘eraf valt’, wil je direct opnieuw beginnen, want niets is zo boeiend als het werken op de top van je vermogen. Games roepen daarmee een flow op, die gelukzalige staat van mensen die volledig in hun werk opgaan. Gamen is immers ook keihard werken.

Dat de jongste generatie bij het behalen van hun middelbare schooldiploma vaak al evenveel uren game- als schoolervaring heeft kan gezien worden als kans. Verwijzend naar onderzoeker Malcolm Gladwell, die 10.000 uur als ondergrens ontdekte voor meesterschap in elke discipline: ze zijn experts in concentratie en probleemoplossend vermogen. Een groot aantal gamers verricht bovendien online teamwork met een hoog niveau van vertrouwen en loyaliteit. Gamers delen veel informatie met elkaar en Gaming communities stellen hun collectieve doelen steeds hoger. Daarnaast opereren Gamers intuïtief. Dit zijn competenties die organisaties van hun medewerkers verlangen, maar in de dagelijkse realiteit onvoldoende zien terugkomen.

Wat kunnen organisaties dus leren van de vier eigenschappen van Gaming betekenen?

Gaming wordt sinds een aantal decennia met name toegepast voor e-learning, bedrijfssimulaties en managementgames. De uitdaging is echter hoe de snelgroeiende gamecapaciteit daadwerkelijk te benutten op de (dagelijkse) werkvloer.


Dit blog is een aftrap voor een blogreeks over de toepassing van de vier eigenschappen van Gaming in de inrichting en aansturen van werkzaamheden (performance management) en de ontwikkeling van medewerkers en management (talent management).