1 Game, 9 onderdelen, 27 missions, 28 achievements

Ilka van Hoogstraeten-Baranyó, heeft op vrijdag 28 maart 2014 als eerste deelnemer de eerste Structured Game Wereld van Verandering  afgerond. Met het afronden van deze game heeft zij de titel Master of Change behaald, een ere vermelding in de Structured gaming  geschiedenis en eeuwige roem bij de Dutch Authentics.

Ilka_0401_log

Real time

De Game Wereld van Verandering is een real time game  met een looptijd van circa 9 maanden die zich afspeelt op de werkvloer van de gemeente Den Haag. De deelnemers bestaan uit een team Black Belts Lean die de missies die vrijkomen gedurende de game on-the-job uitvoeren. Met het doorlopen en succesvol afronden van de game Wereld van Verandering behaald men de titel Master of Change. Een Master of Change:

  • Kan optimaal acteren in een verander- en implementatietraject;
  • Beheerst Change Acceleration Proces (CAP);
  • Heeft de 27 missions succesvol doorlopen.

Missies en punten

Met het afronden van iedere missie worden punten verdient die de deelnemers naar eigen inzicht kunnen inzetten voor additionele trainingen en coachingssessies. Hiermee kunnen zij hun inzet in de Game en op de werkvloer versterken. De Tafel van 5 catalogus faciliteert hierin met een aanbod van trainingen en coaches.

Wall of Achievement

Online staat voor iedere deelnemer zijn/haar Wall of Achievements, waar de behaalde achievements staan. De deelnemers en hun leidinggevende kunnen elkaars Wall of Achievements en daarmee elkaars voortgang  bekijken. De missies staan online in de mission log. Deze is persoonsgebonden en alleen voor de deelnemers toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord.

Binnen de 9 onderdelen van de Game zijn er steeds drie missies.  7 Onderdelen komen voort vanuit Change Acceleration Proces (CAP). Deze methodiek richt zich op de acceptatiekant van verander- en implementatietrajecten. Daarnaast zijn er nog de onderdelen individuele coachingsvraag en de groepsvraag. Iedere opvolgende missies binnen een onderdeel wordt unlocked als de vorige is afgerond en de achievement is behaald. Sommige missies komen echter pas vrij als alle deelnemers de vorige missie binnen dat onderdeel hebben afgerond.